Savitasis specifinis laidumas

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =