Omo dėsnis

I = U / R
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =