Lygiagretus laidininkų jungimas: varža

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R1}+\frac{1}{R2}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =