Lygiagretus laidininkų jungimas: srovės stipris ir varža

$$\frac{I1}{I2} = \frac{R2}{R1}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =