Elektrinis laidumas

λ = 1 / R
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =