Vidutinis kvadratinis dujų molekulių šiluminio judėjimo greitis

v = saknis(3kT / m0)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =