Tobulųjų dujų būsenos lygtis (Mendelejevo Klapeirono lygtis)

pV = mR*T / M
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =