Tobulųjų dujų būsenos lygtis (Mendelejevo Klapeirono lygtis)

pV / T = νR
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =