Tobulųjų dujų būsenos lygtis (Mendelejevo Klapeirono lygtis)

$$\frac{p\cdot V}{T} = \nu\cdot R$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =