Šarlio dėsnis (izochorinis procesas)

$$\frac{p1}{T1} = \frac{p2}{T2}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =