Molekulių vidutinė energija

E = m v^2 / 2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =