Molekulės masė

m0 = m / N
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =