Medžiagos kiekis (moliais)

ν = N / N_A
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =