Gei Liusako dėsnis (izobarinis procesas)

V1 / T1 = V2 / T2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =