Dujų vidutinė kinetinė energija, temperatūra

E = 3 kT/2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =