Dujų slėgis tūris, vidutinė kinetinė energija

$$\frac{p\cdot V}{N} = \frac{2\cdot E}{3}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =