Dujų slėgis tūris, vidutinė kinetinė energija

pV / N = 2E / 3
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =