Dujų kiekis, tūris

ν = V / V_M
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =