Talpinė varža

X_c = 1 / (C*ω)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =