Pirmoji transformatoriaus formulė: įtampa ir vijų skaičius

$$\frac{U1}{U2} = \frac{N1}{N2}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =