Omo dėsnis kintamos srovės grandinei

X = saknis(R^2+(X_L - X_C)^2)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =