Apšvieta, apšviestumas

E = Φ / S
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =