Apšvieta, apšviestumas

E = I / R^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =