Vektorių skaliarinė sandauga

A*B = a*b*cos(α)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =