Kolinearūs vektoriai

x1 / x2 = y1 / y2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =