Vektorių skaliarinė sandauga pagal koordinates

A*B = x1*x2 + y1*y2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =