Kosinusų suma

$$cos(a)+cos(b) = 2\cdot cos(\frac{a+b}{2})\cdot cos(\frac{a-b}{2})$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =