Tangentas ir kosinusas

1 + tg(a)^2 = 1 / cos(a)^2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =