Kosinusų skirtumas

cos(a) - cos(b) = - 2 sin((a+b)/2) sin((a-b)/2)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =