Imties vidurkis

x_v = (x1+ x2 + x3) / n
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =