Imties plotis

$$r = x_{d}-x_{m}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =