Sugrupuotos imties vidurkis

x_v = (x1*m1+ x2*m2 + x3*m3) / n
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =