Apskritimo, kurio centras (0; 0), lygtis

$$x^{2}+y^{2} = R^{2}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =