Nykstančios geometrinės progresijos narių suma

S_n = b1 / (1 - q)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =