Geometrinės progresijos narių suma

S_n = (b_n *q - b1) / (q - 1)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =