Geometrinės progresijos nariai ir geometrinis vidurkis

$$b_{n} = \sqrt {b_{M1}\cdot b_{P1}}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =