Geometrinės progresijos nariai ir geometrinis vidurkis

b_n = saknis(b_M1 * b_P1)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =