Geometrinės progresijos n-asis narys

$$b_{n} = b1\cdot q^{(n-1)}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =