Aritmetinės progresijos narių suma

$$S_{n} = \frac{(2\cdot a_{1}+d\cdot (n-1))\cdot n}{2}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =