Kėliniai

P(n) = n!
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =