Gretiniai

A(k, n) = n! / (n - k)!
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =