Deriniai

C(k, n) = n! / k! /(n - k)!
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =