Įkvadratą įbrėžto apskritimo spindulys

r = a / 2
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =