Sudėtiniai procentai

S_n = S_0 (1+p/100)
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =