Lygiagretainio plotas

$$S = a\cdot h$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =