Lygiagretainio plotas

$$S = a\cdot b\cdot sin(\alpha)$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =