Kvadrato plotas

$$S = a^{2}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =