Apskritimo stygos ilgis

$$AB = 2\cdot R\cdot sin(\alpha)$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =