Tvermės dėsniai mechanikoje

Impulsas
p = mv
Rasti Yra žinoma, kad:

Mechaninis darbas
A = Fs
Rasti Yra žinoma, kad:

Mechaninis darbas judant kampu
A = Fs cos(a)
Rasti Yra žinoma, kad:

Galia
N = A/t
Rasti Yra žinoma, kad:

Galia
N = F v
Rasti Yra žinoma, kad:

Naudingumo koeficientas
η = A_n/A
Rasti Yra žinoma, kad:

Naudingumo koeficientas
η = P_n/P
Rasti Yra žinoma, kad:

Mechaninė energija
E = E_k + E_p
Rasti Yra žinoma, kad:

Kinetinė energija
E_k = mv^2/2
Rasti Yra žinoma, kad:

Kinetinė energija ir impulsas
E_k = p^2/(2m)
Rasti Yra žinoma, kad:

Potencinė energija
E_p = mgh
Rasti Yra žinoma, kad:

Suspaustos(ištemptos) spyruoklės potencinė energija
E_p = kx^2/2
Rasti Yra žinoma, kad: