Dinamika

Inertiškumas, masė, pagreitis
a1/a2 = m2/m1
Rasti Yra žinoma, kad:

Jėga, masė, pagreitis
F = ma
Rasti Yra žinoma, kad:

Sunkio jėga
N = mg
Rasti Yra žinoma, kad:

Trinties jėga
F_tr = μN
Rasti Yra žinoma, kad:

Trinties jėga
F_tr = μmg
Rasti Yra žinoma, kad:

Visuotinės traukos dėsnis
F = G(m1*m2)/r^2
Rasti Yra žinoma, kad:

Palydovo centrinis pagreitis
a = v^2/(R+h)
Rasti Yra žinoma, kad:

Palydovo greitis
v = saknis(G*M/(R+h))
Rasti Yra žinoma, kad:

Pirmasis kosminis greitis (skriejimas aplink žemę)
v = saknis(gR)
Rasti Yra žinoma, kad:

Antrasis kosminis greitis (žemės traukos įveikimas)
v = saknis(2gR)
Rasti Yra žinoma, kad:

Trečiasis Keplerio dėsnis
T1^2/T2^2 = a1^3/a2^3
Rasti Yra žinoma, kad:

Apibendrintas trečiasis Keplerio dėsnis
a1^3/a2^3 = (T1^2*(M1+m1))/(T2^2*(M2+m2))
Rasti Yra žinoma, kad:

Laisvo kritimo pagreitis Žemės paviršiuje
g = G*M/R^2
Rasti Yra žinoma, kad:

Kūno svoris
P = mg
Rasti Yra žinoma, kad:

Kūno svoris, kai kūno pagreitis ir laisvojo kritimo pagreitis sutampa: nesvarumas
P = m(g-a)
Rasti Yra žinoma, kad:

Kūno svoris, kai kūno pagreitis yra priešingas laisvojo kritimo pagreičiui: perkrova
P = m(g+a)
Rasti Yra žinoma, kad:

Stabdymo laikas
t = mv/F_tr
Rasti Yra žinoma, kad:

Stabdymo laikas
t = v/μg
Rasti Yra žinoma, kad:

Stabdymo kelias
s = mv^2/(2*F_tr)
Rasti Yra žinoma, kad:

Stabdymo kelias
s = v^2/(2μg)
Rasti Yra žinoma, kad:

Riedėjimo trinties jėga
F_tr = μN/R
Rasti Yra žinoma, kad:

Tamprumo jėga
F_tampr = k x
Rasti Yra žinoma, kad:

Besisukančio kūno energija
W_k  = J ω^2/2
Rasti Yra žinoma, kad: