Elektrostatika

Elektros krūvis
q = ne
Rasti Yra žinoma, kad:

Kulono dėsnis (Kulono jėga tarp krūvių)
F = k* q1 * q2 / r^2
Rasti Yra žinoma, kad:

Kulono konstanta
k = 1 /(4π*ε_0)
Rasti Yra žinoma, kad:

Aplinkos santykinė dielektrinė skvarba
ε = F_vak / F_apl
Rasti Yra žinoma, kad:

Elektrinis laukas
E = F / q
Rasti Yra žinoma, kad:

Taškinio krūvio elektrinis laukas vakuume
E = k * q_0 / r^2
Rasti Yra žinoma, kad:

Taškinio krūvio elektrinis laukas aplinkoje
E_apl = k * q_0 / (ε * r^2)
Rasti Yra žinoma, kad:

Elektrinis laukas aplink įelektrintą sferą (rutulį)
E = k σ 4 π R^2 / r^2
Rasti Yra žinoma, kad:

Elektrinis laukas aplink įelektrintą sferą (rutulį)
E = kq/r^2
Rasti Yra žinoma, kad:

Begalinės įelektrintos plokštumos elektrinis laukas
E = k 2 π σ
Rasti Yra žinoma, kad:

Begalinės įelektrintos plokštumos elektrinis laukas
E = σ / (2 ε_0)
Rasti Yra žinoma, kad:

Kondensatoriaus elektrinis laukas (tarp dviejų įelektrintų plokštelių)
E = 4 k π σ
Rasti Yra žinoma, kad:

Darbas elektriniame lauke
A = F * Δ_d
Rasti Yra žinoma, kad:

Taškinių krūvių saveikos potencinė energija
W = k *q0 * q / (εr)
Rasti Yra žinoma, kad:

Darbas elektriniame lauke - potencinių energijų skirtumas
A = W1 - W2
Rasti Yra žinoma, kad:

Elektrostatinio lauko potencialas
φ = W / q
Rasti Yra žinoma, kad:

Įtampa - potencialų skirtumas
U = φ1 - φ2
Rasti Yra žinoma, kad:

Krūvio perkėlimo darbas
A = q U
Rasti Yra žinoma, kad:

Elektrostatinio lauko potencialas aplink taškinį krūvį
φ = k*q0 / (εr)
Rasti Yra žinoma, kad:

Elektrostatinio lauko stipris
E = U / Δ_d
Rasti Yra žinoma, kad:

Atstojamasis elektrinis laukas
E = E0 - E1
Rasti Yra žinoma, kad:

Elektrinis momentas
p = q l
Rasti Yra žinoma, kad:

Elektrinė talpa
C = q / φ
Rasti Yra žinoma, kad:

Rutulio elektrinė talpa
C = ε R /k
Rasti Yra žinoma, kad:

Dviejų laidininkų elektrinė talpa
C = q / U
Rasti Yra žinoma, kad:

Plokščiojo kondensatoriaus elektrinė talpa
C = ε * ε0 * S / d
Rasti Yra žinoma, kad:

Sferinio kondensatoriaus elektrinė talpa
C = 4 * π * ε * ε0 * R1 * R2 / (R2-R1)
Rasti Yra žinoma, kad:

Įkrauto plokščiojo kondensatoriaus potencinė energija
W = q * E1 * d
Rasti Yra žinoma, kad:

Įkrauto plokščiojo kondensatoriaus potencinė energija
W = q E d / 2
Rasti Yra žinoma, kad:

Įkrauto plokščiojo kondensatoriaus potencinė energija
W = qU / 2
Rasti Yra žinoma, kad:

Įkrauto plokščiojo kondensatoriaus potencinė energija
W = C*U^2 / 2
Rasti Yra žinoma, kad:

Įkrauto plokščiojo kondensatoriaus potencinė energija
W = q^2 / (2C)
Rasti Yra žinoma, kad:

Įkrauto plokščiojo kondensatoriaus potencinė energija
W = ε * ε0 * E^2 * V / 2
Rasti Yra žinoma, kad:

Įkrauto plokščiojo kondensatoriaus potencinė energija
W = ε * ε0 * E^2 *S *d / 2
Rasti Yra žinoma, kad:

Elektrinio lauko energijos tankis
ω_p = W / V
Rasti Yra žinoma, kad:

Elektrinio lauko energijos tankis
ω_p = ε0 * ε * E^2 / 2
Rasti Yra žinoma, kad: