Molekulinė kinetika

Medžiagos kiekis (moliais)
ν = N / N_A
Rasti Yra žinoma, kad:

Molio masė
M = m / ν
Rasti Yra žinoma, kad:

Molekulės masė
m0 = m / N
Rasti Yra žinoma, kad:

Molio masė
M = m0 * N_A
Rasti Yra žinoma, kad:

Molekulių skaičius
N = m * N_A / M
Rasti Yra žinoma, kad:

Molekulinės kinetinės dujų teorijos pagrindinė lygtis
p = 1/3 n m0  v^2
Rasti Yra žinoma, kad:

Molekulių vidutinė energija
E = m v^2 / 2
Rasti Yra žinoma, kad:

Tobulųjų dujų slėgis
p = 2/3 nE
Rasti Yra žinoma, kad:

Molekulių koncentracija
n = N / V
Rasti Yra žinoma, kad:

Dujų slėgis tūris, vidutinė kinetinė energija
pV / N = 2E / 3
Rasti Yra žinoma, kad:

Dujų slėgis tūris, temperatūra
pV / N = kT
Rasti Yra žinoma, kad:

Dujų vidutinė kinetinė energija, temperatūra
E = 3 kT/2
Rasti Yra žinoma, kad:

Dujų slėgis, koncentracija, temperatūra
p = n k T
Rasti Yra žinoma, kad:

Dujų kiekis, tūris
ν = V / V_M
Rasti Yra žinoma, kad:

Vidutinis kvadratinis dujų molekulių šiluminio judėjimo greitis
v = saknis(3kT / m0)
Rasti Yra žinoma, kad:

Tobulųjų dujų būsenos lygtis (Mendelejevo Klapeirono lygtis)
pV = mR*T / M
Rasti Yra žinoma, kad:

Tobulųjų dujų būsenos lygtis (Mendelejevo Klapeirono lygtis)
pV / T = νR
Rasti Yra žinoma, kad:

Boilio Marioto dėsnis (izoterminis procesas)
p1 V1 = p2 V2
Rasti Yra žinoma, kad:

Gei Liusako dėsnis (izobarinis procesas)
V1 / T1 = V2 / T2
Rasti Yra žinoma, kad:

Temperatūrinis dujų plėtimasis
V = V0 α T
Rasti Yra žinoma, kad:

Šarlio dėsnis (izochorinis procesas)
p1 / T1 = p2 / T2
Rasti Yra žinoma, kad:

Temperatūrinis dujų slėgio kitimas
p = p0 γ T
Rasti Yra žinoma, kad: