Šiluminiai reiškiniai

Absoliuti temperatūra
T = t + 273
Rasti Yra žinoma, kad:

Temperatūra farenheitais
F = 32 + 1.8 C
Rasti Yra žinoma, kad:

Šilumos kiekis
Q = cm(T_2 - T_1)
Rasti Yra žinoma, kad:

Kuro degimas
Q = qm
Rasti Yra žinoma, kad:

Lydymosi šiluma
Q = λ m
Rasti Yra žinoma, kad:

Garavimas, šilumos kiekis
Q = L m
Rasti Yra žinoma, kad: